Lokacije jumbo plakatov – Ptuj z okolico

1 – Jumbo plakat Nova vas – smer Lenart
Pano 4 x 3 m,
postavljen v smeri Lenarta in pomurske avtoceste
Povpraševanje

2 – Jumbo plakat Nova vas – smer Ptuj
Pano 4 x 3 m,
postavljen na vpadnici iz smeri Lenarta in pomurske avtoceste
Povpraševanje

3 – Jumbo plakat Rogoznica #1 – smer Ptuj
Pano 5 x 2,5 m,
postavljen na vpadnici iz smeri Lenarta in iz pomurske avtoceste
4 – Jumbo plakat Rogoznica #2 – smer Ptuj
Pano 4 x 3 m,
postavljen na vpadnici iz smeri Lenarta in iz pomurske avtoceste
Povpraševanje

5 – Jumbo plakat Rogoznica #2 – smer Lenart
Pano 4 x 3 m,
postavljen v smeri Lenarta in pomurske avtoceste
Povpraševanje

b

b

6 – Jumbo plakat Hajdina #1 – smer Kidričevo
Pano 4 x 3 m,
postavljen pri izvozu iz podravske avtoceste za Ptuj-center
7 – Jumbo plakat Hajdina #2 – smer Kidričevo
Pano 4 x 3 m,
postavljen pri izvozu iz podravske avtoceste za Ptuj-center
Povpraševanje

8 – Jumbo plakat Hajdina #1 – smer Ptuj
Pano 4 x 3 m,
postavljen pri izvozu iz podravske avtoceste za Ptuj-center
9 – Jumbo plakat Hajdina #2 – smer Ptuj
Pano 4 x 3 m,
postavljen pri izvozu iz podravske avtoceste za Ptuj-center
Povpraševanje

10 – Jumbo plakat Ptuj – Mariborska c. #1 – smer Maribor
Pano 4 x 3 m,
postavljen na prometno najbolj frekvetni vpadnici v Ptuj,
v smeri Maribora in Ljubljane
11 – Jumbo plakat Ptuj – Mariborska c. #2 – smer Maribor
Pano 4 x 3 m, postavljen na prometno najbolj frekvetni vpadnici v Ptuj,
v smeri Maribora in Ljubljane
12 – Jumbo plakat Ptuj – Mariborska c. #3 – smer Maribor
Pano 4 x 3 m,
postavljen na prometno najbolj frekvetni vpadnici v Ptuj,
v smeri Maribora in Ljubljane
Povpraševanje

13 – Jumbo plakat Ptuj – Mariborska c. #1 – smer Ptuj
Pano 4 x 3 m,
postavljen na prometno najbolj frekvetni vpadnici v Ptuj,
iz smeri Maribora in Ljubljane
14 – Jumbo plakat Ptuj – Mariborska c. #2 – smer Ptuj
Pano 4 x 3 m,
postavljen na prometno najbolj frekvetni vpadnici v Ptuj,
iz smeri Maribora in Ljubljane
15 – Jumbo plakat Ptuj – Mariborska c. #3 – smer Ptuj
Pano 4 x 3 m,
postavljen na prometno najbolj frekvetni vpadnici v Ptuj,
iz smeri Maribora in Ljubljane
Povpraševanje

16 – Jumbo plakat Ptuj #1 – krožišče pri Puhovem mostu
Pano 7 x 3,5 m,
postavljen neposredno na izvozu iz Puhovega mostu
17 – Jumbo plakat Ptuj #2 – krožišče pri Puhovem mostu
Pano 4 x 3 m,
postavljen neposredno na izvozu iz Puhovega mostu
18 Jumbo plakat Ptuj #3 – krožišče pri Puhovem mostu
Pano 4 x 3 m,
postavljen neposredno na izvozu iz Puhovega mostu
Povpraševanje

19 – Jumbo plakat Gajke #1 – smer Dornava
Pano 4 x 3 m,
postavljen v smeri Dornave
20 – Jumbo plakat Gajke #2 – smer Dornava
Pano 4 x 3 m,
postavljen v smeri Dornave
Povpraševanje

21 – Jumbo plakat Kotlovnica #1 – v križišču Volkmerjeva in Štuki
Pano 4 x 3 m,
postavljen ob kotlovnici
22 – Jumbo plakat Kotlovnica #2 – v križišču Volkmerjeva in Štuki
Pano 4 x 3 m,
postavljen ob kotlovnici
Povpraševanje

23 – Jumbo plakat Loperšice #1 – smer Ormož
Pano 4 x 3 m,
postavljen 2 km pred Ormožem iz smeri Hrvaške

24 – Jumbo plakat Loperšice #2 – smer Ormož
Pano 4 x 3 m,
postavljen 2 km pred Ormožem iz smeri Hrvaške

Povpraševanje