Jumbo plakati
 

 

Predstavite vašo dejavnost, podjetje, blagovno znamko, akcije ali zgolj usmerite vaše kupce na jumbo plakatih, ki so postavljeni na najbolj frekventnih lokacijah na območju  Ptuja

Jumbo plakati oz. reklamni panoji so vodilni medij na področju zunanjega oglaševanja, ki v kombinaciji s pojavnostjo v  ostalih medijih zagotavljajo optimalno prepoznavnost posamezne blagovne znamke oz. percepcijo oglasnega sporočila. Oglaševanje na  reklamnih panojih uporabljamo v kombinaciji oglaševanja z  letaki, tiskanimi oglasi, radijskimi oglasi ipd,. V agenciji Altius vam nudimo celostne komunikacijske storitve, od kreativne zasnove oglaševalske akcije, priprave media plana, do izvedbe oziroma zakupa oglasnega prostora.

Oglas na jumbo panojih nagovarja predvsem mobilno in delovno aktivno populacijo, ki zaradi svojega delovnega tempa ne uspe spremljati tradicionalnih medijev. Glede na opravljene raziskave v oglaševanju je eden izmed najbolj učinkovitih sistemov oglaševanja.

Učinkovitost oglasa na jumbo panojih dosežemo tudi z dobro zastavljeno grafično zasnovo. V agenciji Altius vam izvedemo grafično oblikovanje oglasa v skladu s celostno grafično podobo blagovne znamke ter z upoštevanjem zakonitosti zunanjega oglaševanja. Povpraševanje

Poleg svoje velikosti, ki bode v oči, se jumbo plakati ponašajo tudi z odlično lego ob najbolj prometnih cestah – obvoznicah in avtocestah. Zunanje oglasne površine so zelo primerne za image oglase, oglaševalske akcije (novih produktov), otvoritve ali za usmerjanje do naročnikovih prodajnih centrov Vidni so 24 ur na dan (kjer je možna osvetlitev).

s
Zakaj oglaševati na jumbo plakatih
 
 • zaradi svoje velikosti so zelo dobro vidni
 • lokacije postavitve, ki so ob prometno zelo frekventnih cestah (vpadnice v večja urbana središča in v njih) omogočajo veliko število ogledov
 • dosegljivi so dejansko vsem ciljnim skupinam
 • čas doseganja ciljne skupine je zelo kratek
 • na določenem geografskem področju dosežejo velik del populacije
 • je zelo učinkovit medij pri komuniciranju novih blagovnih znamk
 • najvišja stopnja opaženosti med vsemi zunanjimi mediji

 

Novost Mobil jumbo

Prednosti oglaševanja z Mobil jumbo:

 • Oglaševanje na ciljni lokaciji po vsej Sloveniji, usmerjeno k ciljni populaciji
 • Možnost premika oglasa na več lokacij med oglaševalsko akcijo
 • Vidnost oglasa na cenovno nedosegljivih lokacijah in na lokacijah, kjer ni možna postavitev jumbo panojev
 • Prilagoditev oglaševalske akcije različnim lokacijam, dnevnim in tedenskim premikom ter terminu oglaševalske akcije
 • Premikajoči se oglasi pritegnejo večjo pozornost
 • Izkoriščanje prometnih zastojev – izkoristite izgubljeni čas voznikov in sopotnikov